Переселення на новий світ

Переїжджаючи на нові місця поселення, Бурлаки намагалися осідати групами знаючи собі справу, що підставою їхнього віталізму є дружба, єдність та спільні зацікавлення. Однак родинні та професійні зобов’язання частинно розбили ці наміри.

Від перших днів перебування в Америці, Бурлаки продовжували свою мандрівну, таборову та спортову діяльність, організуючи водні й лещетарські табори, беруть активну участь у загальній пластовій та громадській праці на різних відповідальних постах, наприклад в НТШ, Товаристві Українських Інженерів, Українськім Музеї, КЛК та інших.

Багато з них осягнули високі пости у своїх професіях та в американських і канадіських організаціях. Трьох Бурлаків стали академіками в Українській Академії Наук, а двох з них стали академіками в Українській Академії Інженерних Наук. Головний редактор енциклопедії Encyclopedia of Ukraine опублікованій в University of Toronto Press був членом Ватаги Бурлак.

З роками, що минають від заснування Ватаги Бурлаків, активність членів зменшилася, а вони вже, як пластові сеньйори взялися за відбудову 1-го Куреня УСП.

Сьогодні вони з вдоволенням глядуть на молодих Бурлак, які в змінених обставинах, новими засобами та на свій спосіб продовжують їхні традиції та піддержують їхні ідеали в діяспорі й на вже вільній Україні.